Dobrodošli na stranicu Poslovne Psihologije

       Osnovni razlog za pokretanje studija Poslovne psihologije proističe iz činjenice da se razvoj svih oblika socijalne interakcije u savremnim korporacijama kao i razvoj modernih menadžerskih struktura bazira na poznavanju osnovnih psiholoških zakonitosti. Prema istraživanjima EFPPA (Zajednica evropskih društava psihologa) angažman psihologa će se do 2014. godine povećati za ok 25%. Diploma iz poslovne psihologije je najbolji način da se steknu poslovna znanja i vještine te omogući uspjeh u poslovnom svijetu.

Smjer Poslovne Psihologije

Istraživačka djelatnost

NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U OKVIRU SMJERA POSLOVNA PSIHOLOGIJA BIT ĆE OTVORENI:

  • Centar za mentalno zdravlje
  • Centar za unapređenje i istraživanje ljudskih resursa
  • Centar za cijeloživotno učenje
  • Centar za edukaciju putem seminara

Obavještenja

Rezultati iz predmeta Mentalno zdravlje

Raspored nastave za 20/21.04.2018

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 20/21.04.2018  (petak/subota) možete preuzeti na ...

Objavljeno: 2018-04-18 12:08:56

Raspored nastave za 13/14.04.2018

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 13/14.04.2018  (petak/subota) možete preuzeti na ...

Objavljeno: 2018-04-10 10:11:12

Raspored nastave za 06/07.04.2018

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 06/07.04.2018  (petak/subota) možete preuzeti na ...

Objavljeno: 2018-04-03 10:24:10

Raspored nastave za 30/31.03.2018

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 30/31.03.2018  (petak/subota) možete preuzeti na ...

Objavljeno: 2018-03-27 10:27:24

Raspored nastave za 30/31.03.2018

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 30/31.03.2018  (petak/subota) možete preuzeti na ...

Objavljeno: 2018-03-27 10:26:55

Upis ocjena kod prof. Sandić

Upis ocjena kod prof. Sandić  će se održati  All rights reserved. © 2011 JAF // development by AAW