Dobrodošli na stranicu Poslovne Psihologije

       Osnovni razlog za pokretanje studija Poslovne psihologije proističe iz činjenice da se razvoj svih oblika socijalne interakcije u savremnim korporacijama kao i razvoj modernih menadžerskih struktura bazira na poznavanju osnovnih psiholoških zakonitosti. Prema istraživanjima EFPPA (Zajednica evropskih društava psihologa) angažman psihologa će se do 2014. godine povećati za ok 25%. Diploma iz poslovne psihologije je najbolji način da se steknu poslovna znanja i vještine te omogući uspjeh u poslovnom svijetu.

Smjer Poslovne Psihologije

Istraživačka djelatnost

NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U OKVIRU SMJERA POSLOVNA PSIHOLOGIJA BIT ĆE OTVORENI:

  • Centar za mentalno zdravlje
  • Centar za unapređenje i istraživanje ljudskih resursa
  • Centar za cijeloživotno učenje
  • Centar za edukaciju putem seminara

Obavještenja

Raspored nastave za 09/10.12.2016

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 09/10.12.2016  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2016-12-08 00:33:10

Raspored nastave za 02/03.12.2016

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 02/03.12.2016  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2016-11-29 01:57:27

Raspored nastave za 18/19.11.2016

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 18/19.11.2016  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2016-11-15 20:58:18

Raspored nastave za 11/12.11.2016

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 11/12.11.2016  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2016-11-10 09:29:10

Raspored nastave za 04/05.11.2016

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 04/05.11.2016  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2016-11-01 15:01:00

Raspored nastave za 28/29.10.2016

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 28/29.10.2016  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2016-10-25 18:10:39

Raspored nastave za 21/22.10.2016

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 21/22.10.2016  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2016-10-19 22:20:12
All rights reserved. © 2011 JAF // development by AAW