Dobrodošli na stranicu Poslovne Psihologije

       Osnovni razlog za pokretanje studija Poslovne psihologije proističe iz činjenice da se razvoj svih oblika socijalne interakcije u savremnim korporacijama kao i razvoj modernih menadžerskih struktura bazira na poznavanju osnovnih psiholoških zakonitosti. Prema istraživanjima EFPPA (Zajednica evropskih društava psihologa) angažman psihologa će se do 2014. godine povećati za ok 25%. Diploma iz poslovne psihologije je najbolji način da se steknu poslovna znanja i vještine te omogući uspjeh u poslovnom svijetu.

Smjer Poslovne Psihologije

Istraživačka djelatnost

NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U OKVIRU SMJERA POSLOVNA PSIHOLOGIJA BIT ĆE OTVORENI:

  • Centar za mentalno zdravlje
  • Centar za unapređenje i istraživanje ljudskih resursa
  • Centar za cijeloživotno učenje
  • Centar za edukaciju putem seminara

Obavještenja

Raspored ispita - zimski ispitni rok 2016/17

Korekcija-Rasporeda završnih i popravnih ispita u zimskom (januarsko/februarskom) ispitnom roku 2016/2017 u Kiseljaku. Dodiplomski i posdiplomski studij. SMJER-POSLOVNA P...

Objavljeno: 2017-01-27 18:47:03

Raspored nastave za 13/14.01.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 13/14.01.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-01-10 21:21:19

Raspored ispita - zimski ispitni rok 2016/17

Korekcija-Raspored završnih i popravnih ispita u zimskom (januarsko/februarskom) ispitnom roku 2016/2017 u Kiseljaku. Dodiplomski i posdiplomski studij. SMJER-POSLOVNA PS...

Objavljeno: 2017-01-10 21:17:03

Raspored nastave za 06/07.01.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 06/07.01.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-01-02 18:49:21

Raspored ispita - zimski ispitni rok 2016/17

Raspored završnih i popravnih ispita u zimskom (januarsko/februarskom) ispitnom roku 2016/2017 u Kiseljaku. Dodiplomski i posdiplomski studij. SMJER-POSLOVNA PSIHOLOGIJA
<...

Objavljeno: 2017-01-02 18:45:04

Raspored nastave za 23/24.12.2016

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 23/24.12.2016  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2016-12-20 22:04:02

Izmjena - Raspored nastave za 16/17.12.2016

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 16/17.12.2016  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2016-12-16 09:16:04
All rights reserved. © 2011 JAF // development by AAW