Dobrodošli na stranicu Poslovne Psihologije

       Osnovni razlog za pokretanje studija Poslovne psihologije proističe iz činjenice da se razvoj svih oblika socijalne interakcije u savremnim korporacijama kao i razvoj modernih menadžerskih struktura bazira na poznavanju osnovnih psiholoških zakonitosti. Prema istraživanjima EFPPA (Zajednica evropskih društava psihologa) angažman psihologa će se do 2014. godine povećati za ok 25%. Diploma iz poslovne psihologije je najbolji način da se steknu poslovna znanja i vještine te omogući uspjeh u poslovnom svijetu.

Smjer Poslovne Psihologije

Istraživačka djelatnost

NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U OKVIRU SMJERA POSLOVNA PSIHOLOGIJA BIT ĆE OTVORENI:

  • Centar za mentalno zdravlje
  • Centar za unapređenje i istraživanje ljudskih resursa
  • Centar za cijeloživotno učenje
  • Centar za edukaciju putem seminara

Obavještenja

Raspored nastave za 21/22.10.2016

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 21/22.10.2016  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2016-10-19 22:20:12

Raspored nastave za 14/15.10.2016

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 14/15.10.2016  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2016-10-11 23:29:20

Raspored nastave za 07/08.10.2016

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 07/08.10.2016  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2016-10-06 21:24:20

Raspored nastave - Zimski semestar

Obavještavamo studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave za zimski semestar 2016/2017 možete preuzeti na navedenom linku:


Raspored nastave mo...

Objavljeno: 2016-10-04 08:59:07

Raspored ispita - septembarski rok 2015/16

Raspored popravnih ispita u septembarskom ispitnom roku 2015/2016 u Kiseljaku.
Dodiplomski i posdiplomski studij. SMJER-POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Raspored ispita možete...

Objavljeno: 2016-08-26 00:15:09

Rezultati ispita odrzanog 17.06.2016

Rezultati ispita iz predmeta MENTALNO ZDRAVLJE,  PSIHOLOGIJE KOMUNICIRANJA, PSIHOLOGIJA MENADŽMENTA i UPRAVLJANJE RIZIKOM I KRIZNO KOMUNICIRANJE.

Rezultate ispit...

Objavljeno: 2016-06-22 20:10:49

Rezultati ispita odrzanog 17.06.2016

Rezultati ispita iz predmeta PSIHOLOGIJA_SPORTA održanog 17.juni 2017.godine.                        ...

Objavljeno: 2016-06-22 20:03:50
All rights reserved. © 2011 JAF // development by AAW