SMJER POSLOVNA PSIHOLOGIJA

CIKLUSI

Poslovna Psihologija

I CIKLUS

0

0

0

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju studij je organizovan na slijedeći način: Prvi (I) ciklus ‒ dodiplomski studij – sa sljedećim studijskim programima:
II CIKLUS

0

0

0

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju studij je organizovan na slijedeći način: Drugi (II) ciklus ‒ postdiplomski studij/master studij – sa sljedećim studijskim programima:
III CIKLUS

0

0

0

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju studij je organizovan na slijedeći način: Treći (III) ciklus ‒ doktorski studij sa slijedećim studijskim programima:

Showing 1-3 of total 3 events

Osnovni razlog za pokretanje studija Poslovne psihologije proističe iz činjenice da se razvoj svih oblika socijalne interakcije u savremnim korporacijama kao i razvoj modernih menadžerskih struktura bazira na poznavanju osnovnih psiholoških zakonitosti. Prema istraživanjima EFPPA (Zajednica europskih društava psihologa) angažman psihologa će se do 2014. godine povećati za ok 25%. Diploma iz poslovne psihologije je najbolji način da se steknu poslovna znanja i vještine te omogući uspjeh u poslovnom svijetu.

Novi ekonomski razvoj u društvu zahtjeva prilagođavanje ljudi promjenama kako u organizacionom tako i u mentalnom  smislu. Potreba za boljim razumjevanjem novih društvenih  zahtjeva kao i otkrivanjem  ponašanja koje će osigurati adekvatan odgovor na nove izazove, postaju imperativ ljudskog razvoja. Ovaj proces će biti izazovan kako za individuu tako i za društvo u cjelini. Psiholozi imaju izuzetno značajnu ulogu u olakšavanju tog procesa za djecu i odrasle, te je stoga jedan od ciljeva ovog smjera priprema naših studenata za ovaj izazovan proces.