Dobrodošli na stranicu Poslovne Psihologije

       Osnovni razlog za pokretanje studija Poslovne psihologije proističe iz činjenice da se razvoj svih oblika socijalne interakcije u savremnim korporacijama kao i razvoj modernih menadžerskih struktura bazira na poznavanju osnovnih psiholoških zakonitosti. Prema istraživanjima EFPPA (Zajednica evropskih društava psihologa) angažman psihologa će se do 2014. godine povećati za ok 25%. Diploma iz poslovne psihologije je najbolji način da se steknu poslovna znanja i vještine te omogući uspjeh u poslovnom svijetu.

Smjer Poslovne Psihologije

Istraživačka djelatnost

NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U OKVIRU SMJERA POSLOVNA PSIHOLOGIJA BIT ĆE OTVORENI:

  • Centar za mentalno zdravlje
  • Centar za unapređenje i istraživanje ljudskih resursa
  • Centar za cijeloživotno učenje
  • Centar za edukaciju putem seminara

Obavještenja

Raspored nastave za 02/03.06.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 02/03.06.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-05-31 08:25:51

Raspored ispita - junsko/julski rok 2016/17

Raspored završnih i popravnih ispita u junsko/julskom roku 2016/2017 u Kiseljaku.
Dodiplomski i posdiplomski studij. SMJER-POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Raspored ispita mo...

Objavljeno: 2017-05-27 00:09:35

Raspored nastave za 26/27.05.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 26/27.05.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-05-24 00:21:46

Raspored nastave za 19/20.05.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 19/20.05.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-05-17 12:35:41

Raspored nastave za 12/13.05.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 12/13.05.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-05-10 22:35:53

Raspored nastave za 05/06.05.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 05/06.05.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-05-03 00:07:14

Raspored nastave za 21/22.04.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 21/22.04.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-04-19 11:49:16
All rights reserved. © 2011 JAF // development by AAW