Dobrodošli na stranicu Poslovne Psihologije

       Osnovni razlog za pokretanje studija Poslovne psihologije proističe iz činjenice da se razvoj svih oblika socijalne interakcije u savremnim korporacijama kao i razvoj modernih menadžerskih struktura bazira na poznavanju osnovnih psiholoških zakonitosti. Prema istraživanjima EFPPA (Zajednica evropskih društava psihologa) angažman psihologa će se do 2014. godine povećati za ok 25%. Diploma iz poslovne psihologije je najbolji način da se steknu poslovna znanja i vještine te omogući uspjeh u poslovnom svijetu.

Smjer Poslovne Psihologije

Istraživačka djelatnost

NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U OKVIRU SMJERA POSLOVNA PSIHOLOGIJA BIT ĆE OTVORENI:

  • Centar za mentalno zdravlje
  • Centar za unapređenje i istraživanje ljudskih resursa
  • Centar za cijeloživotno učenje
  • Centar za edukaciju putem seminara

Obavještenja

Raspored nastave za 24/25.03.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 24/25.03.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-03-20 22:10:30

Raspored nastave za 17/18.03.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 17/18.03.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-03-15 19:22:30

Raspored nastave za 10/11.03.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 10/11.03.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-03-08 19:22:03

Raspored nastave - Ljetni semestar

Obavještavamo studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave za ljetni semestar 2016/2017 možete preuzeti na navedenom linku:


Raspored nastave mo...

Objavljeno: 2017-03-03 14:47:48

Raspored nastave za 03/04.03.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 03/04.03.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-03-03 13:43:02

Raspored ispita - zimski ispitni rok 2016/17

Korekcija-Rasporeda završnih i popravnih ispita u zimskom (januarsko/februarskom) ispitnom roku 2016/2017 u Kiseljaku. Dodiplomski i posdiplomski studij. SMJER-POSLOVNA P...

Objavljeno: 2017-01-27 18:47:03

Raspored nastave za 13/14.01.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 13/14.01.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-01-10 21:21:19
All rights reserved. © 2011 JAF // development by AAW