Dobrodošli na stranicu Poslovne Psihologije

       Osnovni razlog za pokretanje studija Poslovne psihologije proističe iz činjenice da se razvoj svih oblika socijalne interakcije u savremnim korporacijama kao i razvoj modernih menadžerskih struktura bazira na poznavanju osnovnih psiholoških zakonitosti. Prema istraživanjima EFPPA (Zajednica evropskih društava psihologa) angažman psihologa će se do 2014. godine povećati za ok 25%. Diploma iz poslovne psihologije je najbolji način da se steknu poslovna znanja i vještine te omogući uspjeh u poslovnom svijetu.

Smjer Poslovne Psihologije

Istraživačka djelatnost

NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U OKVIRU SMJERA POSLOVNA PSIHOLOGIJA BIT ĆE OTVORENI:

  • Centar za mentalno zdravlje
  • Centar za unapređenje i istraživanje ljudskih resursa
  • Centar za cijeloživotno učenje
  • Centar za edukaciju putem seminara

Obavještenja

Raspored nastave za 21/22.04.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 21/22.04.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-04-19 11:49:16

Raspored nastave za 15.04.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 15.04.2017  (subota) možete preuzeti na navedeno...

Objavljeno: 2017-04-11 16:39:17

Raspored nastave za 07/08.04.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 07/08.04.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-04-05 14:17:48

Raspored nastave za 01.04.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 01.04.2017  (subota) možete preuzeti na navedeno...

Objavljeno: 2017-03-29 23:45:26

Raspored nastave za 24/25.03.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 24/25.03.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-03-20 22:10:30

Raspored nastave za 17/18.03.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 17/18.03.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-03-15 19:22:30

Raspored nastave za 10/11.03.2017

Obavještavamo vanredne studente na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA da raspored nastave koja će se održati u KISELJAKU 10/11.03.2017  (petak/subota) možete preuzeti na...

Objavljeno: 2017-03-08 19:22:03
All rights reserved. © 2011 JAF // development by AAW