II CIKLUS

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju studij je organizovan na slijedeći način:
Drugi (II) ciklus ‒ postdiplomski studij/master studij – sa sljedećim studijskim programima:

  • Opći menadžment (3+2, 4+1),
  • Finansijski menadžment; (3+2, 4+1),
  • Poslovna ekonomija (3+2, 4+1),
  • Poslovna psihologija (3+2),
  • Zdravstveni menadžment (3+2, 4+1).

Drugi ciklus studija traje jednu (1) ili dvije (2) godine, nakon čega kandidat stiče zvanje magistra menadžmenta i poslovne ekonomije sa naznakom uže naučne oblasti.

pdfPREUZMI DOKUMENT II CIKLUS STUDIJA