Međunarodna Saradnja

Poslovna Psihologija

Univerzitet u Travniku od samog osnivanja ulaže mnogo truda u razvoj međunarodne saradnje sa drugim evropskim i svjetskim institucijama Kao rezultat toga u Beču je 28.09.2014., potpisan je sporazum između Instituta regija Evrope, koga je zastupao prof. dr. Franz Schausberger, i Univerziteta u Travniku, koga je zastupao prof. dr. Jugoslav Jovičić.

 

slika1medjunarodni
Ugovorom je regulisana saradnja u sljedećim poljima:

  • mogućnost učešća u aktivnostima koje organizuje jedna od institucija
  • razmjena važnih informacija koje su relevantne za drugu instituciju
  • informisanje i prenošenje informacija vlastitim članovima od druge institucije
  • zajednično planiranje aktivnosti i projekata koji su važni za obe institucije
  • razmjena publikacija
  • povezivanje institucija putem direktnog linka na web stranicama
  • zajednička razrada programa za razmjenu pripravnika

Stažiranje (pripravnički staž) sa IRE-om traje najmanje četiri sedmice. Osim pomaganja oko svakodnevnih aktivnosti u radu Instituta, od pripravnika se očekuje vlastiti pisani rad na temu koja je relevantna IRE-u. Zadovoljavajuće performanse, kao i dobar pisani rad i prezentacija su preduslovi za izdavanje certifikata na kraju pripravničkog staža.

 

slika2medjunarodni

 

Rektor Univerziteta u Travniku, prof. dr. Rasim Dacić i predstavnik Univerziteta u Travniku ispred IRE-a,
prof. dr. Jugoslav Jovičić su pozvani na drugu konferenciju koja će biti održana u Brčkom 21. i 22.10.2014. godine.

 

slika3medjunarodni

Dokumenti:
pdf669_Članak_o_UNT_u_magazinu
pdf669_Sporazum_IRE
pdfSpisak_ugovora_o_saradnji