III CIKLUS

Poslovna Psihologija

Metodologija naučnog rada

Ličnost i kompetencije

Kvantitativne metode za naučna istraživanja

Psihološko testiranje, selekcija i razvoj kadrova

Poslovna komunikacija i socijalna interakcija

Rad i mentalno zdravlje

Savremeni menadžment u obrazovanju

Savremeni menadžment u zdravstvu

Psihologija sporta

Načela ekonometrije i primijenjena ekonometrije