Kako se upisati?

Poslovna Psihologija

 

DODIPLOMSKI STUDIJ

Pravo upisa imaju svi kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem, ili višim obrazovanjem ukoliko -žele da nastave studij. Kandidati koji su prethodno obrazovanje stekli u inostranstvu i posjeduju inozemne diplome moraju izvršiti nostrifikaciju istih u nadležnim ustanovama.

 Dokumentacija potrebna za upis:

 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Svjedodžbe o završenim razredima srednje škole
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Dvije fotografije za Index dimenzija 4×6 cm
 • Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
 • Diplomu o završenoj višoj školi (za nastavak školovanja)
 • Dokaz o uplaćenim troškovima studija (uz dogovor sa Upravom fakulteta)

Dokumenti:

pdfmolba_za_upis_unt_2011_2012_nova1

 

POSTDIPLOMSKI/MASTER STUDIJ

Na postdiplomski/master studij mogu se upisati svi kandidati koji su završili dodiplomski studij u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.  U skladu s tim, postdiplomski studij traje jednu godinu (dva semestra) , odnosno dvije godine ( četiri semestra).

Dokumentacija potrebna za upis:

 • biografija (CV)
 • diploma o završenom dodiplomskom studiju ili uvjerenje o diplomiranju
 • uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena
 • dokaz ili izjava o poznavanju jednog stranog jezika
 • rodni list
 • državljanstvo
 • preporuka univerzitetskog profesora (ukoliko je prosjek ocjena dodiplomskog studija niži od 7,5)
 • ljekrsko uvjerenje (dostaviti nakon odobrenog upisa na PDS)

Dokumenti:

pdfPrijava_na_II_ciklus_studija_-_PDS_-_master_nova

 

DOKTORSKI STUDIJ

Na doktorski studij mogu se upisati svi kandidati koji su završili postdiplomski/master studij i stekli najmnaje 300 ECTS bodova. Na studij se također mogu upisati i kandidati koji su stekli zvanje magistra nauka na studijskim programima prije uvođenja Bolonjskog procesa 2005/2006. godine.
U skladu s tim, doktorski studij traje tri godine (šest semestara) .

Dokumentacija potrebna za upis:

 • Biografija/ CV
 • Diploma o završenom postdiplomskom/master studiju
 • Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)
 • Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)
 • Fotografije za index-4×6 cm
 • Dokaz o poznavanju jednog starog jezika
 • Dokaz o uplaćenim troškovima studija (uz dogovor sa Upravom Fakulteta)

Dokumenti:

pdfprijava_za_upis_na_doktorski_studij_na_UNT_nova