III CIKLUS

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju studij je organizovan na slijedeći način:
Treći (III) ciklus ‒ doktorski studij sa slijedećim studijskim programima:

  • Opći menadžment,
  • Poslovna ekonomija,
  • Kvantitativna ekonomija,
  • Poslovna psihologija.

pdfPREUZMI DOKUMENT III CIKLUS STUDIJA