CJENOVNIK USLUGA

Poslovna Psihologija

  • PRVI CIKLUS STUDIJA – DODIPLOMSKI STUDIJ

– Za redovne studente cijena školarine je 2.200 KM

– Za vanredne studente cijena školarine je 2.600 KM

– Obnova godine studija iznosi 300.00 KM

 

Posebne pogodnosti za redovni studij:

– studentima koji prenose ispite sa drugih fakulteta, kao i studentima slabog materijalnog stanja

– popust može odobriti Uprava fakulteta

 

  • DRUGI CIKLUS STUDIJA – MASTER STUDIJ

– Za jednu godinu studija ( 4+1) cijena školarine 3.500 KM

 Za dvije godine studija (3+2) cijena školarine 5.300 KM

 

  • TREĆI CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

– Cijena školarine za doktorski studij 14.000 KM

 

U akademskoj 2019/2020. godini cijena izdavanja i štampanja diplome, cijena troškova odbrane završnog rada i cijena učlanjenja u biblioteku, iznosi:

Cijena izdavanja i štampanja diplome – 100.00KM

Cijena troškova odbrane završnog rada (dodiplomski studij) –  300.00KM

Cijena učlanjenja u biblioteku – 20.00KM

– Troškovi školarine za sva tri ciklusa studija  plaćaju se u tri rate  ili prema dogovoru sa  Upravom fakulteta.