Općenito

Poslovna Psihologija

Osnovni razlog za pokretanje studija Poslovne psihologije proističe iz činjenice da se razvoj svih oblika socijalne interakcije u savremnim korporacijama kao i razvoj modernih menadžerskih struktura bazira na poznavanju osnovnih psiholoških zakonitosti. Prema istraživanjima EFPPA (Zajednica europskih društava psihologa) angažman psihologa će se do 2014. godine povećati za ok 25%. Diploma iz poslovne psihologije je najbolji način da se steknu poslovna znanja i vještine te omogući uspjeh u poslovnom svijetu.

Novi ekonomski razvoj u društvu zahtjeva prilagođavanje ljudi promjenama kako u organizacionom tako i u mentalnom  smislu. Potreba za boljim razumjevanjem novih društvenih  zahtjeva kao i otkrivanjem  ponašanja koje će osigurati adekvatan odgovor na nove izazove, postaju imperativ ljudskog razvoja. Ovaj proces će biti izazovan kako za individuu tako i za društvo u cjelini. Psiholozi imaju izuzetno značajnu ulogu u olakšavanju tog procesa za djecu i odrasle, te je stoga jedan od ciljeva ovog smjera priprema naših studenata za ovaj izazovan proces.

Tokom  prve dvije godine studija, studenti Poslovne psihologije  dobijaju  opšta znanja   iz elementarnih psiholoških područja sa posebnim osvrtom na menadžment, pravne i ekonomske nauke.Stečena znanja omogućuju psihologu zapošljavanje u različitim sferama društvenih djelatnosti i institucija, u proizvodnim radnim organizacijama, u pravosuđu, centrima za rad sa maloletnicima, terapijskim zajednicama, pri zavodima, bankama i različitim korporacijama u odjelima za upravljanje ljudskim potencijalima, u javnoj upravi, te vojsci, policiji, i sl. U okviru poslovne psihologije, psiholog se bavi psihofiziološkim i organizacijskim aspektima rada. Krajnji cilj je humanizacija rada sa ljudima uz postizanje što veće efikasnosti djelovanja.

Da bi se ovaj cilj postigao polaznici studija Poslovne psihologije će biti osposobljeni da Sprovode eksperimentalne studije analize ponašanja u socijalnom okruženju

  • Analiziraju i unapređuju rad i zadovoljstvo radnika
  • Uspješno selektiraju kandidate
  • Motivišu i rukovode
  • Unapređuju komunikološke interakcije
  • Primjenjuju vještine psihološkog, poslovnog i organizacionog konsaltinga
  • Prate napredovanje zaopslenih
  • Dijagnosticiraju i daju rješenja
  • Sprovode istraživanja
  • Obavljaju psihoterapijsku praksu

Osim navedenog, psiholozi sa ovim profilom će moći da se angažuju u zavodima  za   zapošljavanje, ekonomskoj propagandi, zaštiti na radu itd.Osnov za uspješan rad  na  ovako  raznorodnim   područjima   psiholozi dobijaju  sticanjem opštih znanja  iz  savremene   psihologije i menadžmenta.  Ovakvo obrazovanje daje  stručnjaka koji može uspješno djelovati u različitim  područjima  ljudskih djelatnosti. Usmjerenja za  rad  u  određenim   područjima primijenjene psihologije stiče se na  diplomskim  studijima, nakon čega slijedi obrazovanje u praksi pod mentorstvom iskusnih psihologa.

Studij psihologije koji se ovdje predlaže utemeljen je na savremenim naučnim spoznajama u području psihologije i menadžmenta, koje su osnova za naučni i praktični rad u područjima u kojima je poslovna psihologija zastupljena. Koncepcija studija usklađena je sa evropskom koncepcijom studija psihologije, koja se zasniva na Bolonjskoj deklaraciji.

Ovaj studijski program priprema će pojedince za rad u institucijama i organizacijama kroz provođenje psiholoških usluga.Studenti na Smjeru za poslovnu psihologiju studiraju u statusu redovnih i vanrednih studenata. Svi studenti, bez obzira na status, dužni su redovno pohađati predavanja i vježbe.