II CIKLUS

Poslovna Psihologija

4+1

Akademsko pisanje

Psihologija socijalnog ponašanja

Psihologija u menadžmentu

Menadžment ljudskih potencijala

Psihološko testiranje u funkciji selekcije i razvoja kadrova

Organizaciono ponašanje u modernim korporacijama

Upravljanje projektnim ciklusom

Psihološki aspekt poslovnog komuniciranja sa korespodencijom

 

3+2

PRVA GODINA

Akademsko pisanje

Psihologija socijalnog ponašanja

Psihologija u menadžmentu

Menadžment ljudskih potencijala

Psihološko testiranje u funkciji selekcije i razvoja kadrova

Organizaciono ponašanje u modernim korporacijama

Upravljanje projektnim ciklusom

Psihološki aspekt poslovnog komuniciranja sa korespodencijom

Psihologija edukacijskog procesa

Međunarodno poslovno pravo

Međunarodni ekonomski odnosi II

 

DRUGA GODINA

Dijagnostička procjena ličnosti

Odnosi s javnošču PR

Uvod u savjetovanje i psihoterapiju

Liderstvo

Izborni predmet

Seminarski rad