VIJESTIPsihologija menadžmenta - I kolokvij

Psihologija menadžmenta - I kolokvij


PSIHOLOGIJA MENADŽMENTA (rezultati )
  
Profesor : Prof. dr Jasna Bajraktarević

Redni broj

 

Prezime i ime

 

Broj bodova

1

AHMETOVSKI RIJAD

 

18

2

ALJOVIĆ ADI

8

3

BAJRAMOVIĆ MIRZA

16

4

BILIĆ SREĆKO

24

5

BUROVIĆ AMAR

18

6

CENANOVIĆ HARIS

12

7

DUVNJAK HALIL

14

8

DŽINDO EMINA

17

9

ELKAZ SADIK

16

10

FEJZOVIĆ NEDIM

16

11

GUŠIĆ ISMET

11

12

HABEŠ-RAMIĆ ENIDA

21

13

KADRIĆ EDVIN

16

14

KELIĆ AJLA

15

15

KLAČAR ADI

12

16

KORJENIĆ REŠAD

11

17

KRASNIĆ EVELIN

12

18

KRATOVAC AMRA

17

19

KUSTURA ALMINA

19

20

MALETOVIĆ ADNA

24

21

MEMOVIĆ FARIS

20

22

ORLIĆ HAZIM

15

23

All rights reserved. © 2011 JAF // development by AAW