VIJESTIREZULTATI ISPITA

REZULTATI ISPITA

Predmet: PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA

Datum ispita: 30.06.2018.

Prof.dr. Jasna Bajraktarević

Ime i prezime studenta

Ocjena

ADNANA BEĆIROVIĆ

6/E

 

 

 

 

Predmet:

ORGANIZACIONO PONAŠANJE U MODERNIM KORPORACIJAMA

Datum ispita: 30.06.2018.

Prof.dr. Jasna Bajraktarević

Ime i prezime studenta

Ocjena

ADMIR ALIHODŽIĆ

7/D

MIRZA SULJEVIĆ

6/E

LEJLA SELMAN

6/E

MIRNES UDOVČIĆ

6/E

VESNA SALKIĆ-HADŽIŠEHIĆ

7/D

 

 

 

Objavljeno: 2018-07-04 11:45:02
All rights reserved. © 2011 JAF // development by AAW