VIJESTIRezultati iz Psih. aspekti komuniciranja

Rezultati iz predmeta Psihološki aspekti komuniciranja sa korespodencijom

1. Ilma Brkić  - 23

2. Emina Hadžismajlović - Kapić -25

3. Fatima Hadžismajlović- Bosiljčić -30

4. Ilda Vajnaga - 25

5. Maida Karadža- Delić - 28

6. Seid Škaljić- 30

7. Ina Đurđević- 25

 

Max broj bodova 30.

Objavljeno: 2018-04-27 11:28:36
All rights reserved. © 2011 JAF // development by AAW