Kako se upisatiDODIPLOMSKI STUDIJ

Pravo upisa imaju svi kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem, ili višim obrazovanjem ukoliko -žele da nastave studij. Kandidati koji su prethodno obrazovanje stekli u inostranstvu i posjeduju inozemne diplome moraju izvršiti nostrifikaciju istih u nadležnim ustanovama.

Dokumentacija potrebna za upis:

 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Svjedodžbe o završenim razredima srednje škole
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Dvije fotografije za Index dimenzija 4x6 cm
 • Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
 • Diplomu o završenoj višoj školi (za nastavak školovanja)
 • Dokaz o uplaćenim troškovima studija (uz dogovor sa Upravom fakulteta)


POSTDIPLOMSKI/MASTER STUDIJ

Na postdiplomski/master studij mogu se upisati svi kandidati koji su završili dodiplomski studij u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju. U skladu s tim, postdiplomski studij traje jednu godinu (dva semestra) , odnosno dvije godine ( četiri semestra).

Dokumentacija potrebna za upis:

 • Biografija (CV)
 • Diploma o završenom dodiplomskom studiju ili uvjerenje o diplomiranju
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena
 • Dokaz ili izjava o poznavanju jednog stranog jezika
 • Rodni list
 • Državljanstvo
 • Preporuka univerzitetskog profesora (ukoliko je prosjek ocjena dodiplomskog studija niži od 7,5)
 • Ljekrsko uvjerenje (dostaviti nakon odobrenog upisa na PDS)
All rights reserved. © 2011 JAF // development by AAW