PROFESORI


 

Prof.dr. Jasna Bajraktarević


      Ovaj program daje osnovu za razvoj karijere kroz širok spektar poslovnih područja u kojima su neophodna specijalizovana psihološka znanja kao i znanja iz oblasti menadžmenta.

Da  bi se ovaj cilj postigao, polaznici studija Poslovne psihologije će biti osposobljeni da:

 
 • Sprovode eksperimentalne studije analize ponašanja u socijalnom okruženju
 • Analiziraju  i unapređuju rad  i  zadovoljstvo radnika
 • Vrše profesionalnu selekciju i orijentaciju
 • Motivišu i rukovode
 • Unapređuju komumikološke interakcije
 • Primjenjuju vještine psihološkog, poslovnog i organizacionog konsaltinga
 • Prate napredovanje zaopslenih
 • Dijagnosticiraju i daju riješenja
 • Sprovode istraživanja
 • Obavljaju psihoterapijsku praksu
 • Rade sa posebnim socijalnim grupama
 • Uspostavljaju specifičnu naučnu i stručnu interakciju psihologije sa drugima naučnim disciplinama poput menadžmenta, prava i ekonomije.

Ovdije možete preuzeti:

CV
 

Doc.dr. Fuad Bajraktarević


      Novi ekonomski razvoj u društvu zahtjeva prilagođavanje ljudi promjenama kako u organizacionom tako i u mentalnom  smislu. Potreba za boljim razumjevanjem novih društvenih zahtjeva kao i otkrivanjem  ponašanja koje će osigurati adekvatan odgovor na nove poslovne izazove, postaju imperativ ljudskog razvoja. Ovaj proces će biti izazovan kako za individuu tako i za društvo u cjelini. Psiholozi imaju izuzetno značajnu ulogu u olakšavanju tog procesa za djecu i odrasle, te je stoga jedan od ciljeva ovog smjera priprema naših studenata za ovaj proces.

Ovdije možete preuzeti:

CV
All rights reserved. © 2011 JAF // development by AAW