PLAN I PROGRAM STUDIJA POSLOVNE PSIHOLOGIJENAZIV STUDIJA

Dodiplomski studij Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju  - smjer Poslovna psihologija
Nositelj dodiplomskog studija Poslovne psihologije je Univerzitet u Travniku,  Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju.

TRAJANJE STUDIJA I USLOVI UPISA

Jednopredmetni studij psihologije traje pet godina i to u dva ciklusa:

  1. ciklus Dodiplomski studij - 6 semestara (tri godine)
  2. ciklus Diplomski studij - 4 semestra (dvije godine) s tim što će se diplomski studiji organizovati nakon završetka prve generacije dodiplomskog studija.

Na dodiplomski studij psihologije mogu se upisati kandidati koji su:

  1. završili četverogodišnju srednju školu
  2. prijavili se na konkurs za upis na dodiplomski studij psihologije
  3. položili prijemni (kvalifikacioni) ispit

DODIPLOMSKI STUDIJ

Obim studijskog programa koji se izvodi u jednom semestru na dodiplomskom studiju (I studijski ciklus) jest 30 ECTS studijskih bodova, a za cijelu akademsku godinu 60 ECTS. Da bi uspješno završio dodiplomski studij, student mora u toku ovog ciklusa skupiti ukupno 180 ECTS studijskih bodova.

Broj ECTS bodova za pojedinačne predmete utvrđen je u skladu s brojem sati studentskog opterećenja potrebnog za usvajanje predviđenoga gradiva (uključujući kako broj sati nastave tako i broj sati individualnog rada studenta).
Tokom dodiplomskog studija student upoznaje osnove različitih psihologijskih teorija, metoda i disciplina. Dakle, završetkom I. ciklusa studija psihologije, tj. dodiplomske faze, polaznici stiču temeljna teorijska, metodološka i analitička znanja i vještine, koje ih osposobljavaju za uspješan nastavak studiranja psihologije (i drugih sličnih studija).
U skladu sa evropskim standardima, ovaj program ne pruža nužne kompetencije za samostalno obavljanje psihološke prakse bilo koje vrste. Nakon završenog dodiplomskog studija, studenti se mogu zaposliti na različitim vrstama administrativnih poslova višeg stupnja, ali se ne mogu baviti stručnim poslovima psihologa.

Ako student odluči nastaviti studij na sljedećem nivou, diplomskom, može se uključiti na studijske programe u području društvenih nauka i obrazovanja u svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini kojima je osnovno opredeljenje psihologoja, menadžment, sociologija, socijalni rad, antropologija, pedagogija, filozofija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, predškolski odgoj, razredna nastava, informacijske znanosti, ekonomija, novinarstvo i dr.

U toku dodiplomskog studija student će ukupno odslušati i položiti 38 jednosemestralnih predmeta. Na završetku dodiplomskog studija predviđena je i izrada završnog dodiplomskog rada. Njegovom izradom i prezentacijom na javnoj prezentaciji student završava studij i stiče stručni naziv bakalaureat Menadžmenta i poslovne ekonomije, smjer Poslovna psihologija.
U okviru Smjera za poslovnu psihologiju biće otvoren Centar za istraživanje ljudskih resursa i Centar za mentalno zdravlje. Oba koncepta imaju za cilj da organizacijom naučnog i stručnog bavljenja psihologijom uz eminentne stručnjake iz regiona, omoguće našim studentima sticanje adekvatnih praktičnih znanja i iskustava vezanioh za odabrana područja izučavnja.

MASTER STUDIJ

Fakultet za menadžment i psolovnu ekonomiju u potpunosti je prihvatio koncept "3+2+3" što podrazumijeva trogodišnje orijentisani program sa četiri smjera. Trogodišnji program na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA završava se diplomskim radom. Student nakon završene tri godine dodiplomskog studija može da se opredeli za smjer Poslovna psihologija - Master program koji traje 2 godine – 120 kredita (tri semestra nastave i četvrti semestar – izrada magistarskog rada).

Nakon završetka Postdiplomskog/master studija na smjeru Poslovna psihologija, polaznik stiče zvanje Magistra menadžmenta i poslovne ekonomije - smjer poslovna psihologija.

Diplomski studij osposobljava studenta za samostalni rad psihologa usmjeravajući studenta prema različitim područjima poslovne psihologije ili ga priprema za naučno-istraživački rad (poslijediplomski studij).

>> PROGRAM POSLOVNE PSIHOLOGIJE 3+2 DIPLOMSKI (2012) PREUZETI OVDJE <<

>> PROGRAM POSLOVNE PSIHOLOGIJE 3+2 MSTER (2012) PREUZETI OVDJE <<

>> PROGRAM POSLOVNE PSIHOLOGIJE 4+1 DILOMSKI (2012) PREUZETI OVDJE <<

>> PROGRAM POSLOVNE PSIHOLOGIJE 4+1 MASTER (2012) PREUZETI OVDJE <<

All rights reserved. © 2011 JAF // development by AAW